· El portaveu, José Abadías, afirma que la moció pretén solucionar “els problemes de gestió” detectats en alguns dels serveis municipalss

 

Rubí, dilluns 21 de maig del 2018. El portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Rubí, José Abadías, ha explicat que “la falta de personal en alguns serveis municipals està provocant problemes de gestió”. Per això, sol·licitarà a l’equip de govern, mitjançant una moció en el proper ple, que “es realitzi una auditoria, preferiblement externa, per valorar les càrregues i els llocs de treball del personal emprat en el consistori”. L’objectiu de la iniciativa és “identificar les necessitats reals de cadascuna de les àrees i reajustar-les si cal”, ha indicat el regidor de Cs.

José Abadías ha avançat que, una vegada realitzat l’estudi, la Junta de Portaveus local “determinarà, si és necessari, com resoldre els problemes detectats”. Segons ha apuntat l’edil, en aquest moment “hi ha sectors infradotats de personal” amb el consegüent “perjudici per als ciutadans”. En opinió del portaveu, s’ha demostrat que “els actuals mecanismes de planificació, racionalització i reassignació de recursos humans de l’Ajuntament no funcionen de forma adequada”. Per això, és recomanable que l’auditoria s’encarregui a “un ens extern, sense implicació directa amb l’empresa, per garantir la puresa del procés“, ha suggerit el responsable de Cs.

Finalment, Abadías ha recordat que “els recursos humans de l’Ajuntament són el nostre gran capital”, però actualment “manquen dels mitjans apropiats per identificar les seves necessitats de personal i programar la forma de cobrir-les”. La iniciativa, per tant, permetrà “millorar tant l’eficàcia com l’eficiència dels treballadors en el desenvolupament de les seves funcions”, ha subratllat el portaveu. D’aquesta forma, “també es guanyarà en la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans”, ha conclòs el regidor.