20151230 preguntas cs Ley 11-2004La diputada Laura Vílchez defensa la necessitat d’acabar “amb l’assetjament escolar i la discriminació per orientació sexual o d’identitat de gènere”

Barcelona, dimecres 30 de desembre de 2015. El grup parlamentari de Ciutadans (C’s) ha instat al Govern a dictar l’aprovació d’un reglament que desenvolupi la Llei 11/2004 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i transfòbia. “Una vegada més el Parlament aprova una llei que dóna resposta a les necessitats d’una part de la societat i el Govern la guarda en un calaix, sense dotar-la de reglament ni pressupost que permeti el seu desenvolupament per fer-la efectiva”, ha assegurat la diputada de Ciutadans (C’s) i membre de la comissió d’igualtat, Laura Vílchez.

En una bateria de preguntes dirigides al Govern, C’s sol·licita a la Generalitat que “es prenguin mesures per a la superació dels estereotips que afecten negativament a molts menors i garantir així els seus drets”. De la mateixa manera, Vílchez ha demanat que “es reactivi la tramitació del reglament amb caràcter urgent per deixar de presenciar episodis d’assetjament escolar o qualsevol altre tipus de discriminació per orientació sexual o d’identitat de gènere”. Així mateix, s’ha sol·licitat la compareixença de la consellera d’Educació per donar explicacions sobre “les actuacions que s’han dut a terme des de la conselleria en el cas Alan”.

 C’s pregunta en el parlamento catalán sobre el acoso sufrido el rubinense Alan

La diputada Laura Vílchez defiende la necesidad de terminar “con el acoso escolar y la discriminación por orientación sexual o de identidad de género”

Barcelona, miércoles 30 de diciembre de 2015. El grupo parlamentario de Ciudadanos (C’s) ha instado al Govern a dictar la aprobación de un reglamento que desarrolle la Ley 11/2004 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) para erradicar la homofobia, la bifobia y transfobia. “Una vez más el Parlament aprueba una ley que da respuesta a las necesidades de una parte de la sociedad y el Govern la guarda en un cajón, sin dotarla de reglamento ni presupuesto que permita su desarrollo para hacerla efectiva”, ha asegurado la diputada de Ciutadans (C’s) y miembro de la comisión de igualdad, Laura Vílchez.

En una batería de preguntas dirigidas al Govern, C’s solicita a la Generalitat “a tomar medidas para la superación de los estereotipos que afectan negativamente a muchos menores y garantizar así sus derechos”. Del mismo modo, Vílchez ha pedido que “se reactive la tramitación del reglamento con carácter urgente para dejar de presenciar episodios de acoso escolar o cualquier otro tipo de discriminación por orientación sexual o de identidad de género”. Asimismo, se ha solicitado la comparecencia de la consejera de Educación para dar explicación sobre “las actuaciones que se han llevado a cabo desde la consejería en el caso Alan”.

               youtube

Entrada anteriorNuestras preguntas y contestación del mes de Noviembre Entrada siguienteC's proposarà al ple un protocol contra l'assetjament escolar